Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Bezpłatny program profilaktyki sportowej- Zdrowie i Charakter - Muaythai Przeciw Narkotykom i Dopalaczom w powiecie mikołowskim
Oferta na realizacje zadania publicznego w trybie małego grantu
pn.: " Bezpłatny program profilaktyki sportowej- Zdrowie i
Charakter - Muaythai Przeciw Narkotykom i Dopalaczom w powiecie
mikołowskim"
17.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu na realizatora zadania publicznego: Wygraj z Boreliozą
Rozstrzygnięcie konkursu na realizatora zadania publicznego:
Wygraj z Boreliozą
18.10.2018 więcej
Wygraj z boreliozą - II edycja konkursu ofert
Wygraj z boreliozą - II edycja konkursu ofert
13.09.2018 więcej
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej pod nazwą: PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE NA TERENIE POWIATU
MIKOŁOWSKIEGO
30.08.2018 więcej
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH I OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej pod nazwą: PROWADZENIE
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE
CHORYCH I OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO NA TERENIE POWIATU
MIKOŁOWSKIEGO
30.08.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia ofert na wybór realizatora programu pn. "WYGRAJ Z BORELIOZĄ".
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia ofert na wybór
realizatora programu pn. "WYGRAJ Z BORELIOZĄ".
20.07.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Twoje zdrowie w twoich dłoniach”
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki
zdrowotnej pn.: „Twoje zdrowie w twoich dłoniach”
14.06.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Usprawnianie kobiet po mastektomii”
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki
zdrowotnej pn.: „Usprawnianie kobiet po mastektomii”
14.06.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Wygraj z boreliozą”
Otwarty konkurs ofert na wybór ralizatora programu polityki
zdrowotnej pn.: „Wygraj z boreliozą”
14.06.2018 więcej
Oferta na wykonanie zadania publicznego: Lato w teatrze.
Oferta na wykonanie zadania publicznego: Lato w teatrze.
07.06.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się